Wiadomości

Tomasz Jachymek nowym burmistrzem Zelowa

W obecności przedstawicieli samorządu gminnego, powiatowego, kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Zelowie, dyrektorów jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych oraz zaproszonych gości, zarówno Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek jak i radni nowo wybranej Rady Miejskiej złożyli ślubowanie.

Skład Rady Miejskiej w Zelowie VIII kadencji (na chwilę obecną) przedstawia się następująco:

Barbara WALCZAK (KWW ZIEMIA ZELOWSKA)

Agnieszka FIRST (KWW ZIEMIA ZELOWSKA)

Anna BARTECKA (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

Marcin GRAL (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

Jan STEMPIŃ (KWW ZIEMIA ZELOWSKA)

Jacek BARA (KWW PLUS)

Mateusz ROGUT (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

Sylwester DROZDOWSKI (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

Miron MŁUDZIK (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

Ewelina KAŁUŻA (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

Włodzimierz PACZUSZKA (KWW ZIEMIA ZELOWSKA

Andrzej NAWROCKI (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Tomasz KAMOLA (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

Joanna CHRZANOWSKA (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

Zgodnie z porządkiem obrad radni wybrali prezydium. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zelowie został Sylwester Drozdowski, zaś wiceprzewodniczącymi – Ewelina Kałuża i Joanna Chrzanowska.

źródło: http://www.zelow.pl

Napisz komentarz

Może ci się spodobać